• Güncel

Makale Çalışma Bakanlığı MÜFETTİŞ Ordusu ile işin yürütümüne yönelik 10 iş kolunda, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak 19 iş kolunda denetimlere başlıyor!

Programlı teftişlerde eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık verileceğini, işin yürütümüne yönelik 10'a yakın iş kolu, iş sağlığı ve güvenliği açısından ise 19'a yakın iş kolunu kapsayacak şekilde yaklaşık 1000 müfettişle teftişlere başlanacak. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2014 yılında uygulanacak programlı teftişler, eş zamanlı olarak 15 ilde yapılan toplantılarla kamuoyuna tanıtıldı....devamını oku

Haber Pratik Bilgiler Sayfamız 2014 verilerine göre yenilendi.

Sayfaya Git

Makale Geçici İş Göremezlik Mahsuplaşma ile İlgili Genelge ve Açıklama

Geçici İş Göremezlik ödemelerinin işverenler tarafından ödenmesi ve aylık prim hizmet ödemelerinden mahsup edilmesi ile ilgili olarak hazırlanan makalede de belirtildiği üzere...devamını oku

Makale Engelli Çalıştırına İŞKUR’dan 150.000 TL!

Zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdam edilecekleri Korumalı İşyerlerinin kurulması için İŞKUR, en fazla 150 bin TL kuruluş desteği, engelli çalışanların bir yıllık asgari ücreti ile işletme giderlerinin bir yıl boyunca % 60’ını destekleyecek...devamını oku

Haber 2014 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

Çalışma Genel Müdürlüğü / İstatistik ve Yetki Otomasyon Dairesi Tarafından hazırlanan 01.01.2014 - 30.06.2014 1. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti hesabı......devamını oku

Makale İşyerinde İş Alıp İşçi Çalıştıran Herkes Taşeron/Alt İşveren Olamaz!

İşyerinde iş alıp işçi çalıştıran herkes Taşeron/Alt işveren olamaz. Bunun için İş Kanunda öngörülen aşağıdaki şartlara dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde tüm sorumluluk-yükümlülük ve cezalar sadece asıl işveren hakkında uygulanır...devamını oku

Makale İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Desteği ile Hangi Riskleri Önleyebilirsiniz?

Şirket yapıları incelendiğinde bu konularda şirket bünyesinde istihdam edilen uzman kişiler olmadığı gibi eğitim verilerek kazanılan insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik uzmanı ve personel özlük işlerine hakim uzman yöneticiler yeterli sayıda bulunmamaktadır....devamını oku

Makale Asgari Ücret Nasıl Tespit Ediliyor? Asgari Ücret Ne Zaman Kesinleşecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Reşat Moralı Toplantı salonunda Bakan Faruk Çelik’in başkanlığında asgari...devamını oku

Makale Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Şirketinizin Kabusu Olmasın!

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 4’üncü maddesi kapsamında 4/a sigortalısı olarak çalışanların hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik...devamını oku

Makale İş Kazalarında Kusur Oranlarının Belirlenmesinde SGK Müfettişlerinin Rolü ve SGK Tarafından Yapılan İşlemler

İş kazası ve meslek hastalığı soruşturmaları sadece SGK Müfettişleri tarafından yapılmaktadır. SGK Müfettişleri tarafından yapılan iş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen raporlarda, işveren, sigortalı ve varsa üçüncü kişi/kişiler hakkında kusur oranları belirlenmektedir...devamını oku

Haber PERYÖN ile INDENSE EĞİTİM, 21 Şubat'ta "PROFESYONELLERDEN PAZARLAMA ATÖLYESİ" etkinliğini gerçekleştiriyor!

İşletme kökenli olmayan yöneticilerin pazarlama altyapısı ve vizyonu ile silahlanarak, “müşteri odaklı”, “müşteri ile” ve “müşteri için” yönetim tarzlarının şirket kültürüne yönetim kademesinden dahil edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır....devamını oku

Makale Örneklerle SGK Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesinde Yapılan Yeni Değişiklikler

SGK Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup...devamını oku

Makale SGK Müfettişleri İş Güvenliği Uzmanlarının Yaptıkları Risk Analizlerini İncelemeye Başladı!

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir kaç istisna dışında kamu-özel ayrımı olmaksızın tüm işyerlerinde uygulanmaya başlandı. Yasada İş Güvenliği uzmanlarına çok sayıda yükümlülük ve sorumluluk yüklenmiştir...devamını oku

Makale Asıl-Alt İşveren İlişkilerinde Önemli Riskler ve Sonuçları

Ülkemizde 2000 li yılların başından itibaren gittikçe artan alt işveren çalışmaları her geçen gün artması asıl işverenlerin...devamını oku

Makale Zayıflamayan İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

Olay ( x )bir hava yolları şirketinde kabin memuru olarak -çalışan işçi ile ilgilidir. Kilo fazlası olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere 6 aylık sürede uygun ölçülere gelmesi sağlanamaz...devamını oku

Yakındaki Eğitimler
PERYÖN İşbirliğiyle * Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı
13-16 Mart 2014, İstanbul
Kurumiçi İletişim ve Kurumdaşlık Bilinci
14-15 Mart 2014, İstanbul
Herkes için Satış (Satış Teknikleri)
15-16 Mart 2014, İstanbul
Farklı Kişilik Türleri ve İnsanları Tanıma
18 Mart 2014, İstanbul
İş Hukuku, Bordrolama ve Personel Uygulamaları Sertifika Programı
19-20 Mart 2014, İstanbul
İşletmelerin Verimliliği için Çalışanların Performansını Yönetmek ve Değerlemek
21-22 Mart 2014, İstanbul
PERYÖN İşbirliğiyle *
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Denetimi Süreçleri, İş Hukuku, SGK Boyutu ve İtiraz Usulleri
26 Mart 2014, İstanbul
Tüm Takvim

© Copyright 2013 Senyor Design. Made by Senyor